Informatie

In deze online specialisatiecursus worden de belangrijkste thema’s van het vennootschapsrecht tot op het bot gefileerd. Een keur aan topsprekers gaat met u de diepte in op de onderwerpen die hen met name boeien, waarbij de wetenschappelijke benadering niet zal worden geschuwd. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van bestudering van de aangesneden onderwerpen groot zijn. Bij de deelnemers in deze cursus wordt basiskennis van het vennootschapsrecht verondersteld aanwezig te zijn. Per bijeenkomst zal een beperkte hoeveelheid materiaal beschikbaar worden gesteld ter bestudering, zodat de deelnemers enigszins zijn ingelezen op de te behandelen onderwerpen. PE punten: 30 / KNB punten in aanvraag Kosten: EURO 1000,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Sprekers

Prof.mr. Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht, partner Baker Tilly, accountancy en belastingadvieskantoor Prof.mr. Bas Steins Bisschop, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance, adviseur UdinkSchepel Advocaten Prof.mr. Matthijs de Jongh, raadsheer Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus School of Law Rotterdam Mr. Rogier Wolf, advocaat UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Ondernemingsrecht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), Universiteit Maastricht

Herman Kaemingk, advocaat LOYENS & LOEFF N.V. Prof.dr.mr. Peter van der Zanden RA, hoogleraar Financial Accounting Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag Mr. Gijs Makkink, raadsheer en voorzitter Ondernemingskamer Mr.dr. Martin Brink, advocaat Van Benthem & Keulen N.V. Prof.mr. Niek Zaman, hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, adviseur Loyens & Loeff N.V.

Programma

Vrijdag 04-09-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Inleiding en actualiteiten Ondernemingsrecht

Prof.mr. Kid Schwarz Verdiepingsthema: Beslissingen, Besluiten en Vertegenwoordiging Tijdens deze 1e cursusmiddag analyseert de docent nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/Vereniging en Stichting.

Vrijdag 11-09-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen

Prof.mr. Bas Steins Bisschop Verdiepingsthema: Preferente beschermingsaandelen en stemrecht. Een analyse aan de hand van preferente beschermingsaandelen Een overzicht van de huidige stand van zaken, met een nadruk op de ontwikkelingen in de rechtspraak én in de praktijk. Welke aspecten van het vennootschappelijk belang rechtvaardigen de inzet van bescherming? In hoeverre is er sprake van reflexwerking voor niet-genoteerde ondernemingen?

Vrijdag 18-09-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Tegenstrijdige belangen

Prof.mr. Matthijs de Jongh Verdiepingsthema: Het kwalitatief tegenstrijdig belang in de rechtspraak van de Ondernemingskamer De verschillende aspecten van het lastige tegenstrijdig belang-leerstuk komen aan de orde. Prof.mr. de Jongh zal onder meer spreken over kwalitatief tegenstrijdig belang, en de verhouding tussen de wettelijke regeling en de jurisprudentie van de Ondernemingskamer. Ook zal hij ingaan op de laatste stand van zaken over transacties met verbonden partijen.

Vrijdag 02-10-2020 | 14.00 - 17.30 uur

De algemene vergadering

Mr. Rogier Wolf Verdiepingsthema: Effecten zonder stemrecht Er wordt ingegaan op de beraadslaging en besluitvorming in de algemene vergadering. Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten passeren de revue. Speciale aandacht is er voor stemrechtloze aandelen, certificaten van aandelen met en zonder vergaderrecht en participatiebewijzen.

Vrijdag 09-10-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Leveraged Buyouts

Mr. Herman Kaemingk Verdiepingsthema: Vormgeving en aandachtspunten Diverse leerpunten en valkuilen uit de praktijk komen aan bod zodat u eventuele risico’s kunt vermijden.

Vrijdag 23-10-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Concernverhoudingen

Prof.mr. Kid Schwarz Verdiepingsthema: Concernleidingsplicht en aansprakelijkheid Concernverhoudingen doen zich in vele vormen en maten voor en geven aanleiding tot een aantal specifieke vragen zoals: in hoeverre kan de concernleiding instructies geven en hoe autonoom is het bestuur op dochterniveau, wanneer dient het belang van de afzonderlijke vennootschap voorop te staan en in welke gevallen is het concernbelang doorslaggevend. Daarnaast geeft de concernverhouding aanleiding tot een aantal vragen op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheid die in deze cursus aan bod zullen komen.

Vrijdag 30-10-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Waardebepaling van ondernemingen

Prof.dr.mr. Peter van der Zanden RA Verdiepingsthema: Waardebepaling bij ondernemingsrechtelijke geschillen Geschillen rondom ondernemingen draaien bijna altijd om financiële belangen. De betekent dat juristen die zich met dergelijke geschillen bezighouden inzicht behoren te hebben in de wijze waarop in het economisch verkeer waarde wordt bepaald. In dit deel van de cursus wordt in hoofdlijnen aandacht besteed aan de theorie en de meest voorkomende methoden.

Vrijdag 06-11-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Corporate Litigation Ondernemingskamer

Mr. Gijs Makkink Verdiepingsthema: Onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan zowel de juridische als de praktische aspecten van het effectief procederen bij de Ondernemingskamer. Een bijzondere nadruk ligt op de onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure. Hoe kunnen onmiddellijke voorzieningen bijdragen aan de oplossing van ondernemingsrechtelijke geschillen?

Vrijdag 13-11-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Commercial mediation (onderhandelingstechnieken)

Mr.dr. Martin Brink en prof.mr. C.A. Schwarz Bij elk proces van bedrijfsovername spelen de onderhandelingen een belangrijke rol; eigenlijk beginnen de onderhandelingen reeds bij de allereerste gesprekken met de wederpartij, hetzij de koper, hetzij de verkoper. Onderhandelen betekent tevens het inplannen van een goede voorbereiding, jezelf inleven in de wederpartij, het goed definiëren van de eigen en andermans doelstellingen. Indien oplossingen dienen te worden gezocht voor partijen die in conflict zijn (“mediation”), vergt dit zorgvuldige afwegingen en passende oplossingen rekening houdend met de belangen van beide partijen.

Vrijdag 20-11-2020 | 14.00 - 17.30 uur

Notarieel ondernemingsrecht

Prof.mr. Niek Zaman Verdiepingsthema: De familievennootschap in het licht van haar continuïteit Aandacht wordt besteed aan een aantal vennootschapsrechtelijke capita selecta die relevant zijn voor het familiebedrijf in het kader van haar continuïteit. Aan de orde komen voor wat betreft de Flex-BV o.a. aandelensoorten en conversie, dividenduitkeringen, blokkeringsregelingen en verbintenissen voor aandeelhouders en daarnaast statuten versus aandeelhoudersovereenkomsten, het familiestatuut en certificering van aandelen.