5 vragen

Juist of onjuist

In het kader van een uithuisplaatsing van 2 kinderen laat de GI onderzoek doen naar de persoonlijkheid en pedagogische vaardigheden van de moeder. Als de moeder het concept-rapport van de psycholoog krijgt toegezonden, schrikt zij van de conclusies. Zij wil voorkomen dat het rapport in de procedure wordt gebracht en daarom doet zij tegenover de deskundige een beroep op het zgn. blokkaderecht van art. 7: 464 lid 2 BW. Gelet hierop deelt de psycholoog aan de GI mede dat hij het psychologisch rapport van de vrouw niet mag afgeven…..

De rechtbank acht voorshands bewezen dat mevrouw X samenwoont met haar nieuwe partner de heer Y, zoals de alimentatieplichtige ex-echtgenoot van X, de heer A, stelt in het kader van een art. 1:160 BW-procedure.