AvdR Legalflix

De grootste juridische videobibliotheek van Nederland.

De meest recente ontwikkelingen binnen juridisch Nederland

AvdR Legalflix is de grootste juridische videobibliotheek van Nederland. Dagelijks worden er nieuwe video's over de meest recente ontwikkelingen binnen juridisch Nederland gepubliceerd. Om de video's te bekijken kunt u een gratis account aanmaken op www.avdrlegalflix.nl.

Juridisering van Governance

In de nasleep van de financiële crisis is het toezicht op ondernemingen uitgebreid en steviger verankerd. Nadeel van deze ontwikkeling is de bekende regeldruk die het ondernemen soms zelfs in de weg staat. Is er een gulden middenweg en zo ja, hoe ziet die eruit? Daarover spreekt Geert Raaijmakers, hoogleraar ondernemingsen effectenrecht aan de VU en als partner bij advocatenkantoor NautaDutilh gespecialiseerd in corporate governance. Geert Raaijmakers Partner NautaDutilh

Hudson’s Bay en de exploitatieplicht

Het warenhuis Hudson’s Bay heeft in de landelijke pers medegedeeld te zullen vertrekken uit Nederland wegens de verliezen die HB lijdt. HB zit echter net een paar jaar in Nederland en heeft langdurige huurcontracten. Kan HB de exploitatie van de winkels wel stoppen? De President van de Amsterdamse rechtbank zegt van niet! Ferry van Schoonhoven Advocaat, Partner-Oprichter Lexence NV

Wet Doorstroming Huurmarkt

De Wet Doorstroming Huurmarkt (WDH) die per 1 juli 2016 in werking is getreden is een echte “game changer” in het huurrecht. Tot 1 juli 2016 waren de mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte aan te gaan zeer beperkt. Sinds de invoering van de WDH is het mogelijk om zelfstandige woonruimte voor de duur van maximaal 2 jaar te verhuren en onzelfstandige woonruimte voor de duur van maximaal 5 jaar. De WDH roept echter ook de nodige vragen op. Tijdelijke huurovereenkomsten mogen op grond van de WDH door de huurder tussentijds worden opgezegd. De wettekst lijkt daardoor de mogelijkheid uit te sluiten dat nog huurovereenkomsten voor bijvoorbeeld een vaste periode van een jaar worden aangegaan die daarna onbepaalde tijd worden verlengd. Dit was tot aan de invoering van de WDH (en is nog steeds) zeer gebruikelijk, maar de vraag is of dat nog wel kan. Aemile van Rappard Advocaat / Partner Pels Rijcken

Contractuele boetes in het huurrecht

In huurcontracten van woon- en bedrijfsruimte zijn vaak boetebedingen opgenomen. Bij schending van de huurovereenkomst komt de verschuldigdheid van de boetes aan de orde en vragen over de gerechtvaardigdheid van matiging daarvan. Bij woonruimte speelt Europese consumentenbescherming en de toepassing in Nederlandse rechtspraak een grote rol. Bij bedrijfsruimte kan matiging door de rechter plaatsvinden, met vragen naar de relevante omstandigheden en naar de omvang en de voorspelbaarheid van de beslissingen. Frank van der Hoek Docent, auteur, raadsheer-plv Hof Den Haag